dr. A.M. (Meike) Bokhorst
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

dr. A.M. (Meike) Bokhorst

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Meike Bokhorst is senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast werkt zij als senior onderzoeker toezicht en bestuur aan de Universiteit Utrecht. In 2021-2022 is ze als projectleider armoede gedetacheerd naar de Nationale ombudsman en in 2022-2023 als secretaris voor de Commissie Sociale Minima naar het ministerie van SZW.

Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Bronnen van legitimiteit. Over de zoektocht van de wetgever naar zeggenschap en gezag. Hiervoor heeft zij gewerkt als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer en als programmasecretaris Bruikbare rechtsorde op de Directie Wetgeving van het ministerie van Justitie. Meike Bokhorst studeerde filosofie en journalistiek in Groningen en politicologie aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.

Projecten WRR

Bokhorst draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Publicaties WRR

Als staflid van de WRR heef Meike Bokhorst bijgedragen aan de volgende publicaties:

Overige publicaties

PM