dr. A.M. (Meike) Bokhorst
© WRR

dr. A.M. (Meike) Bokhorst

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Meike Bokhorst is senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast werkt zij als onderzoeker toezicht aan de Universiteit Utrecht.

Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Bronnen van legitimiteit. Over de zoektocht van de wetgever naar zeggenschap en gezag. Hiervoor heeft zij gewerkt als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer en als programmasecretaris Bruikbare rechtsorde op de Directie Wetgeving van het ministerie van Justitie. Meike Bokhorst studeerde filosofie en journalistiek in Groningen en politicologie aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.

Projecten WRR

Bokhorst draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Publicaties WRR

Als staflid van de WRR heef Meike Bokhorst bijgedragen aan de volgende publicaties:

Overige publicaties

 • Bovens, M., R. Jennissen, G. Engbersen, M. Bokhorst (2019) The new diversity. Increased ethnic heterogeneity and its consequences for public governance. EPPA.

 • Bokhorst, A.M. (2019) 'Lessen vanuit de onderzoekscommissie WODC en beleid' Themanummer Onafhankelijk onderzoek Bestuurskunde, nr. 3.

 • Bokhorst, A.M. (2019) Omgevingsgericht toezicht op de semipublieke bestuurspraktijk. Reflecties op de staat van toezicht. Den Haag: Inspectieraad. www.rijksinspecties.nl/publicaties/publicaties/2019/07/factsheet-leertraject-statende-inspecteur/reflecties-op-de-staat-van-het-toezicht

 • Bokhorst, A.M. (2019) De dictatuur van de wet als kunst- en vliegwerk. In Taekema, Van Klink en Elion-Valter (red.) De verbeelding aan de macht. Over de juridische betekenis van literatuur en de literaire betekenis van het recht. Den Haag: Boom Uitgeverij.

 • Bokhorst, A.M. (2018) Van Moskou naar Peking. Socialisme en Democratie, (75) 6. https://wbs.nl/publicaties/van-moskou-naar-peking

 • Bokhorst, M., M. Oude Vrielink, M. van Genugten, T. Schillemans (2018) Redactioneel artikel ‘Van toezicht op kwaliteit naar toezicht op bestuur. Ontwikkeling van bestuursgericht toezicht in semipublieke sectoren’ Bestuurskunde, nr. 4. https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/bk/2018/4/Bk_0927-3387_2018_027_004_001

 • Schillemans, T. en M. Bokhorst, M. van Genugten en M. Oude Vrielink (2018) ‘Voorlopige contouren van bestuursgericht toezicht. Empirische inzichten in jonge praktijken van bestuursgericht toezicht’ Bestuurskunde, nr. 4.

 • Minderman, G. en M. Bokhorst (2018) Goed wonen, beter toezicht. Goed Bestuur en Toezicht, nr. 3. www.goedbestuurentoezicht.nl/kennisbank/goed-wonen-beter-toezicht

 • Bokhorst, M., M. Bovens, G. Engbersen en R. Jennissen (2018) Nieuwe verscheidenheid als beleidsopgave. Socialisme en Democratie, (75) 4. https://www.wbs.nl/publicaties/sd-20184

 • Engbersen, G., M. Bokhorst, R. Jennissen en M Bovens (2018) Repliek: Nieuwe beleidsopgaven Socialisme en Democratie, (75) 4. https://www.wbs.nl/publicaties/sd-20184

 • Bokhorst, A.M. (2018) Van Bezuidenhout tot Bouwlust, Socialisme en Democratie, (75) 2.  wbs.nl/publicaties/van-bezuidenhout-tot-bouwlust

 • Bokhorst, A. M. en J.G. van Erp (2018) ‘Transparantie van kwaliteitsoordelen: van instrumenteel naar responsief toezicht’ Tijdschrift voor toezicht, 1-2018. www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschrifttoezicht/2018/1/TvT_1879-8705_2018_009_001_002

 • Bokhorst, A. M. en J.G. van Erp (2017) ‘Van transparantie naar responsiviteit. Ontwikkeling van de omgevingsgerichtheid van toezichthouders’ Verkenning iov de Inspectieraad. www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2017/12/21/presentatie-rapport-van-transparantie-naar-responsiviteit

 • Bokhorst, A.M. en G. Minderman (2017) Woningcorporaties kunnen meer doen aan maatschappelijke taken. Socialisme en Democratie, (74) 6, december 2017. www.wbs.nl/sites/default/files/2018-02/SD%202017%20nummer%206.pdf

 • Minderman, G. en M. Bokhorst (2017) Maatschappelijke meerwaarde van toezicht op woningcorporaties. Essay in opdracht van de VTW. www.vtw.nl/nieuws/essay-over-de-maatschappelijk-meerwaarde-van-toezicht-op-woningcorporaties

 • Bokhorst, A.M. (2017) Introductie themanummer zeggenschap. Socialisme en Democratie, (74) 3, augustus 2017. www.wbs.nl/sites/default/files/2017-09/SenD_NR3_AUG2017_digitaal.pdf

 • Bokhorst, A.M. (2017) ‘Toezicht staat zeggenschap van burgers vaak in de weg – maar dat hoeft niet’, Socialisme en Democratie, (74) 3, augustus 2017. www.wbs.nl/sites/default/files/2017-09/SenD_NR3_AUG2017_digitaal.pdf

 • Bokhorst, A.M. (2017) ‘Politieke voorkeur voor sociale zeggenschap’. Socialisme en Democratie, (74) 3, augustus 2017. www.wbs.nl/sites/default/files/2017-09/SenD_NR3_AUG2017_digitaal.pdf

 • Bokhorst, A.M. (2016) 'Meer zeggenschap van burgers en organisaties over regulering', Regelmaat 31, 5.
 • Bokhorst, A.M. (2016) 'Meer zeggenschap van burgers over wetgeving', column, Socialisme en Democratie3, 4.
 • Engbersen, G., J. Dagevos en A.M. Bokhorst (2016) 'Van opvang naar integratie van asielmigranten',Christen Democratische Verkenningen 36, lente: 96-102.
 • Bokhorst, A.M. en R. Jennissen (2016) 'Duiding en aanpak van criminaliteit door asielmigranten: zo zit het',www.socialevraagstukken.nl 8 februari.
 • Bokhorst, A.M. (2016) ‘Toezicht in de zorg. Op zoek naar de maatschappelijke betekenis’, Goed bestuur en toezicht 1: 24-27.
 • Engbersen, G., R. Jennissen, M. Bokhorst, M. Bovens en S. de Leeuw (2015) Migratiediversiteit beter in beeld, www.socialevraagstukken.nl.
 • Welp P., M. Bokhorst, P. de Goede (2015) ‘Effecten en evaluatie van toezicht’, in E. Muller en F. Mertens (red.) Handboek Toezicht.
 • Montfort C. van en Bokhorst, A.M. (2015) ‘Meer tegenmacht nodig van derde partijen bij gezondheidszorginstellingen’ in H. den Uijl & T. van Zonneveld (red.) Zorg voor Toezicht. De maatschappelijke betekenis van governance in de zorg. Amsterdam: Mediawerf Uitgevers.
 • Bokhorst, A.M. (2015) ‘Participatiesamenleving: weinig zeggenschap voor burgers’ Socialisme en Democratie, (72) 5, p. 83-89.
 • Bokhorst, A.M. (2015) ‘Strategies of the Dutch legislator to stimulate autonomy and decrease bureaucracy’ Tilburg law review, 20 (2015), p. 168-179.
 • Bokhorst, A.M. en C. van Ooijen (2015) ‘Geloofwaardigheid als informele kant van legitimiteit’, in G. van den Brink et al (red.) Geloofwaardig bestuur, Amsterdam: Boom Lemma.
 • Bokhorst, A.M.,  J. Edelenbos, J. Koppenjan, M. Oude Vrielink (2015) ‘Burgercooperaties. Speler of speelbal in de nieuwe verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving’ Bestuurskunde (24) 2, p. 3-16.
 • Bokhorst, A.M. (2015) ‘De koers van zorgcooperaties. Samenwerken zonder te verworden tot paradepaard of werkpaard van de participatiesamenleving’ Bestuurskunde (24) 2, p. 27-39.
 • Bokhorst, A.M., J. Edelenbos (2015) ‘De opkomst van wooncoorperaties in Nederland?’ Bestuurskunde (24) 2, p. 51-57.
 • Bokhorst, A.M. en C. van Montfort (2014) ‘De rol van de ondernemingsraad bij het toezicht op het ondernemingsbestuur’ OR strategie en beleid thema 24, Heijink (red.) Toezicht op het ondernemingsbestuur en de rol van de OR: gewenst en mogelijk? Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
 • Bokhorst, A.M. (2014) ‘Overvragende wetgever zet gezagsuitoefening van rechter onder druk’ Recht der Werkelijkheid, 35, 1, p. 8-22.
 • Bokhorst, A.M. (2014) 'Nederlandse wetgever zaait zeggenschap maar oogst nieuwe legitimiteitsproblemen', Nederlands Juristenblad, 21, 30-05-2014, p. 1462
 • Bokhorst, A.M. (2014) Bronnen van legitimiteit. Over de zoektocht van de wetgever naar zeggenschap en gezag, Boom Juridische Uitgevers.
 • Bokhorst, A.M. en P.J.M. de Goede (2014) 'De effectiviteit van horizontaal toezicht', Weekblad fiscaal recht, 7037, 20 februari 2014, p. 254-258.
 • Knottnerus, A., M. Bokhorst, P. de Goede en P. Welp (2013) 'Repliek vanuit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid', Themanummer WRR-rapport, Tijdschrift voor Toezicht, 4, p. 79-86.
 • Bokhorst, A.M. en Witteveen, W.J. (2013) 'Als gezag verdiend moet worden...' in Broeders, Prins, Griffioen, Jonkers, Bokhorst & Sax (red.) Speelruimte voor transparantere rechtspraak. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 127-164.
 • Welp, P., M. Bokhorst, K. Faddegon, P. de Goede, E. IJskes, A. Knottnerus (2013) De staat van toezicht. Sector- en themastudies, WRR, AUP 
 • Ooijen, C. en Bokhorst, A.M. (2012) 'Securing the legitimacy of surveillance' in Vande Walle, Van den Herrewegen, Zurawski (red.) Crime, security and surveillance. Eleven international publishing, p. 123-144.
 • Bokhorst, A.M. (2012) 'Europese integratie: laveren tussen stille ideologie en politiek pragmatisme' in Montfort, C., Van Dooren, W., Michels, A. (red.) Stille ideologie. Onderstromen in beleid en bestuur. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. p. 197-213.
 • Oude Vrielink, M., Montfort, C. van, Bokhorst, A.M. (2011), 'Codes as hybrid regulation', in Levi Faur, D. (red.) 'The policy of regulation' Edward Elgar Publishing, p. 486-498.
 • Bokhorst, A.M. (2011), Beleid en wetgeving: formeel scheiden of juist praktisch verbinden? Recht der werkelijkheid, 20011 nr.1.
 • Bokhorst, A.M. (2008) ‘Eén pasje voor op de rest. Bernard Rudolf Bot (1937)’, in Zwan, B. van der; Graaff, B. de; Hellema, D. (red.) ‘In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw’. Amsterdam: Boom, p. 241-254.
 • Bokhorst, A.M. et al. (2007) Terugblik op de toekomst van Justitie. Interviewboek met oud-bewindslieden, bestuurders en ambtenaren over cultuurverandering bij Justitie.
 • Bokhorst, A.M.; Van Ommeren, F.J. (2007) 'Regeldruk ontrafeld' Nederlands Juristenblad, nummer van 23 maart, p. 672-681.
 • Bokhorst, A.M.; De Gier, E. (2005) ‘De onmogelijke spagaat van het Europees sociale beleid: noodzaak van gedifferentieerde integratie’ Internationale Spectator, nummer van juni, p. 302-306.
 • Bokhorst, A.M. (2005) ‘Het politiek en theoretisch tekort van de sociaal-democratie op het gebied van het sociaal Europa’ Facta, (13e jaargang, nr 2, mei nummer), p. 24-27.
 • Bruggen, A. van en A.M. Bokhorst (2002) Internet en Democratie. Inventarisatie en analyse. Onderzoeksrapport in opdracht van het Forum voor Democratische Ontwikkeling, Den Haag: Forum voor Democratische Ontwikkeling.