Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties

Semipublieke organisaties moeten hun interne weerwerk en tegenspraak beter organiseren. Daarvoor zijn goede interne ‘checks and balances’ noodzakelijk. Dat stelt de WRR in zijn rapport Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties (rapport nr. 91, 2014).

Click here for the English summary of WRR report no. 91: Improving internal checks and balances in semi-public organisations.

Vergroot afbeelding Cover R91 Van tweeluik naar driehoeken 250x375
Beeld: © WRR

Drie verdedigingslinies

In het huidige bestuursmodel van semipublieke instellingen moet dat interne weerwerk vooral van de raad van toezicht komen. De WRR pleit ervoor dit tweeluikmodel – bestuur en raad van toezicht – te versterken door vaker gebruik te maken van ‘derde partijen’, zoals controllers en maatschappelijke belanghebbenden. Zij kunnen het zelfreinigend vermogen van instellingen vergroten en de maatschappelijke meerwaarde beter borgen.

Een governancekader als vangnet

Het is in de eerste plaats aan de raad van toezicht en het bestuur om de interne checks and balances goed in te richten. Zij kunnen daarbij worden geholpen door de branche- en beroepsorganisaties (ontwikkeling van ‘best practices’) en worden gestimuleerd door de externe toezichthouder. Als zelfregulering te weinig resultaat oplevert, kan het kabinet een kader ontwikkelen voor ‘good governance’, waaraan de sector moet voldoen.