Archief

Informatie van de overheid moet goed vindbaar zijn. Zowel informatie van nu als van vroeger. Oude informatie kan belangrijk zijn voor onze geschiedenis of cultuur.  Ook kunnen burgers en bedrijven rechten ontlenen aan de informatie op een overheidswebsite. In een rechtszaak bijvoorbeeld kan informatie van een overheidswebsite als bewijsmiddel worden gebruikt. Daarom worden oude pagina’s van deze website bewaard.

Archief Website WRR

Maandelijks wordt een kopie gemaakt. Wilt u weten wat er eerder stond op deze website? Kijk op Openbare webarchieven Rijksoverheid op Archiefweb.eu.

Archief WRR-Nieuwsbrief

Wilt u eerder verzonden edities van een Nieuwsbrief bekijken?

Ga naar: Abonneren Rijksoverheid op Archiefweb - klik rechts op Archief nieuwsbrieven - klik in het alfabet onderaan op het vraagtekentje achter WRR-Nieuwsbrief - klik op Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: WRR-Nieuwsbrief.