De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft tot taak de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

Tweets @WRRDenktank

WRR @WRRDenktank

Debat #wrrlecture 'Open Society' Lilian Goncalves, Marcia Luyten, Corien Prins & keynote spreker Michael Ignatieff pic.twitter.com/OfM1shYATI

14 uur geleden
WRR @WRRDenktank

"Strong states need strong instutions" Michael Ignatieff on the open society #wrrlecture pic.twitter.com/3HCE2ltmxB

15 uur geleden
WRR @WRRDenktank

@HuuDijstelbloem @SLdeLange @M_Ignatieff @Luyte Geen live stream, maar de Lecture wordt wel geregistreerd en is binnenkort op wrr.nl te bekijken.

16 uur geleden
Volg @WRRDenktank