De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft tot taak de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

Tweets @WRRDenktank

WRR @WRRDenktank

Nieuwe Gezamenlijke Nieuwsbrief Adviesraden met o.a. @raadrli @RaadvoorCultuur @ACVZ_advies nieuwsbriefadviesraden.nl/home/

33 dagen geleden
WRR @WRRDenktank

Toelichting Godfried Engbersen WRR-Verkenning 'De val van de middenklasse?' youtube.com/watch?v=kAnwbc…

33 dagen geleden
Volg @WRRDenktank