De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft tot taak de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

Tweets @WRRDenktank

WRR @WRRDenktank

23/11 WRR-Lecture 'Open Society' Vinod Subramaniam @vinsub Marcia Luyten @Luyte Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Haroon Sheikh aanmelden wrr.nl pic.twitter.com/mLJxgWIj3x

1 dag geleden
WRR @WRRDenktank

CAK 'Menselijke Eenvoud' de sprekers aan het woord Mark Bovens @WRRDenktank @PaulineMeurs Ernst van Koesveld @MinVWS bit.ly/2hLIApI

2 dagen geleden
WRR @WRRDenktank

"Ook met goede opleiding kun je in situaties komen waarin redzaamheid ontoereikend is" Mark Bovens @WRRDenktank @cak bit.ly/2hLIApI

2 dagen geleden
Volg @WRRDenktank