Onderneming en maatschappij

Het bedrijfsleven is een onmisbaar onderdeel van onze maatschappij. Ondernemingen leveren een flinke bijdrage aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid, en spelen in op de behoeften en wensen van de bevolking. Maar er is ook een schaduwkant, waarbij de samenleving wordt benadeeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld als bedrijven belasting ontwijken, hun producten slecht zijn voor de volksgezondheid of niet duurzaam zijn gemaakt. In ons onderzoek kijken we naar de maatschappelijke betekenis en positie van het Nederlandse bedrijfsleven. Hoe kunnen bedrijven floreren én optimaal bijdragen aan de Nederlandse samenleving? Dat is de centrale vraag van het WRR-project Onderneming en Maatschappij.

Bijdragen aan de publieke zaak

De afgelopen decennia is er veel veranderd op dit gebied. Globalisering, flexibilisering en financiële motieven lijken het spanningsveld tussen maatschappelijke belangen en bedrijfsbelangen te vergroten. Tegelijkertijd nemen bedrijven zelf het initiatief om bij te dragen aan de publieke zaak. Wat mag de Nederlandse samenleving verwachten van de maatschappelijke rol van ondernemingen? En wat kunnen en willen bedrijven zelf?

Een goede verhouding tussen bedrijfsleven en samenleving is in groot belang van beide, maar geen vanzelfsprekendheid. De WRR heeft dit project opgenomen in het werkprogramma om bij te dragen aan het debat over hoe deze verhouding toekomstbestendig kan worden gemaakt.

Eerdere WRR-publicaties rondom dit onderwerp