Onderneming en maatschappij

Het bedrijfsleven is een onmisbaar onderdeel van de maatschappij. Ondernemingen voorzien in maatschappelijke behoeftes met hun diensten en producten en dragen bij aan economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Tegelijkertijd kunnen ondernemingen de samenleving tekort doen, bijvoorbeeld wanneer hun producten slecht zijn voor de volksgezondheid, productiemethodes niet duurzaam zijn of wanneer ze belasting ontwijken. Hoe kunnen bedrijven floreren én optimaal bijdragen aan de Nederlandse samenleving? Dat is de centrale vraag van het WRR-project Onderneming en Maatschappij.

In dit onderzoek kijken we dus naar de maatschappelijke betekenis en positie van het Nederlandse bedrijfsleven. In de afgelopen decennia lijkt veel veranderd op dit gebied. Het spanningsveld tussen maatschappelijke belangen en bedrijfsbelangen lijkt te verscherpen door globalisering, flexibilisering, de toenemende invloed van financiële motieven. Tegelijkertijd nemen bedrijven zelf initiatief om bij te dragen aan de publieke zaak, waardoor deze belangen mogelijk meer in elkaars verlengde komen te liggen. Bovendien liggen bedrijven onder een maatschappelijk vergrootglas als het gaat om bijvoorbeeld duurzame economische ontwikkeling, het tegengaan van ongelijkheid en het verbeteren van de kwaliteit van werk. Wat mag de Nederlandse samenleving verwachten van de maatschappelijke rol van ondernemingen? En wat kunnen en willen bedrijven zelf?

Een goede verhouding tussen bedrijfsleven en samenleving is in groot belang van beide, maar geen vanzelfsprekendheid. De WRR heeft dit project opgenomen in het werkprogramma om bij te dragen aan het debat over hoe deze verhouding toekomstbestendig kan worden gemaakt.

Onderzoeksfase

In onderstaande tijdlijn de huidige status van het project.

Eerdere WRR-publicaties rondom dit onderwerp