Samenleving en financiële sector in evenwicht

Door een grote afhankelijkheid van de financiële sector zijn de economie en de samenleving bijzonder kwetsbaar geworden. Juist het sociaal-economisch beleid heeft bijgedragen aan de financiële dominantie. In het rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht (rapport nr. 96, 2016) pleit de WRR daarom voor aanpassingen in het sociaal-economisch beleid die de weerbaarheid van de samenleving en de economie versterken.

Click here for the English summary of WRR-report no. 96: Finance and Society: Restoring the Balance.

Vergroot afbeelding Cover R96 Samenleving en financiele sector 25x375
Beeld: © WRR

Te grote nadruk op financiële sector

Inspanningen van beleidsmakers en politici sinds de crisis waren hoofdzakelijk gericht op aanpassingen binnen de financiële sector. Er is te weinig oog geweest voor hoe de samenleving en de economie weerbaarder gemaakt kunnen worden tegen onevenwichtigheden in die sfeer, terwijl dit in belangrijke mate binnen de invloedssfeer van het nationaal beleid ligt.

Drie strategieën voor een productiever evenwicht

De WRR stelt drie wegen voor waarlangs een productiever evenwicht tot stand kan komen tussen samenleving en financiële sector: via de samenleving, de financiële sector zelf en de politiek. De verbreding van het perspectief naar de samenleving kan bijdragen aan een meer vruchtbare dialoog tussen sector en samenleving, en onderkent dat de financiële sector daar onderdeel van is.