Filantropie op de grens van overheid en markt

Ontwikkelingen op het grensvlak van filantropie en overheid en filantropie en markt vormen de aanleiding voor deze verkenning die een basis biedt voor een nieuwe beleidsvisie.

Zie ook