Handen op elkaar
Beeld: ©WRR

Filantropie

In Nederland werd in 2015 in totaal bijna 5,7 miljard euro gegeven aan goede doelen (bron: Geven in Nederland 2017). Daarmee speelt filantropie - het vrijwillig ter beschikking stellen van geld en goederen aan doelen van algemeen nut - een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Denk aan fondsenwervende goededoelenorganisaties, kerken, vermogensfondsen, sponsoring door bedrijven, opbrengsten uit kansspelen en nalatenschappen. In dit project verkent de WRR inrichting en dynamiek van de sector filantropie. Wie zijn de gevers? Waarom wordt gegeven? Waar gaan de giften naar toe? Welke trends doen zich voor in het filantropische landschap?

Publicaties

Filantropie op de grens van overheid en markt (verkenning nr. 40)

Een verkennend onderzoek van de WRR over de rol van filantropie in de Nederlandse samenleving en de bijzondere positie die zij inneemt ten opzichte van overheid en markt. De verkenning biedt een basis voor een nieuwe beleidsvisie. Samenwerking tussen overheid en filantropie loont, maar waak voor rolvervaging.

Moderne liefdadigheid (working paper nr. 25)

In het Working Paper Moderne Liefdadigheid analyseert Gabriël van den Brink het spel van geven en nemen in menselijke samenlevingen en situeert hij filantropie te midden van andere soorten wederkerigheid.