Grote opkomst WRR-conferentie Filantropie

Op 21 februari 2019 bezochten ruim 160 mensen uit de wereld van de filantropie, wetenschap en beleid de WRR-conferentie Filantropie op de grens van overheid en markt. Onder enthousiaste begeleiding van dagvoorzitter Sandra Rottenberg, werd soms in stevige bewoordingen gediscussieerd. De conferentie en de gelijknamige WRR-verkenning  Filantropie op de grens van overheid en markt deelden daarmee feitelijke informatie, denkkaders en alternatieven voor een langere termijnvisie op deze sector.

Vergroot afbeelding
Margreet Plug (Goede Doelen Nederland) krijgt veel bijval uit de zaal, als zij betoogt dat het concept-wetsvoorstel 'transparantie giften' een pijnlijk voorbeeld is van gebrek aan samenhangend overheidsbeleid

Bouwstenen voor een samenhangende beleidsvisie

De filantropie in Nederland is van grote maatschappelijke betekenis, betoogt raadslid Marianne de Visser in haar bijdrage. Ze draagt bij aan sociale cohesie van de samenleving. Soms biedt zij tegenspel aan de overheid waarmee zij ook een belangrijke politiek-democratische functie vervult. Tegelijkertijd vervagen in toenemende mate de grenzen tussen filantropie, overheid en bedrijfsleven. Hierdoor ontstaat de situatie dat filantropische initiatieven overheidstaken overnemen en dat verzakelijking het oorspronkelijke grondmotief van filantropie ondermijnt. Volgens de WRR moet de overheid zich bewust zijn dat overheid en filantropie verschillen. De overheid is verantwoordelijk voor publieke belangen met een rechtskarakter. Filantropie is liefdevol geven, maar kent ook een zekere mate van willekeur, selectiviteit en vrijblijvendheid. Door haar gunstkarakter kan zij niet als substituut voor de overheid optreden.

Vergroot afbeelding
Volgens René Bekkers kunnen we veel leren van het buitenland, van de progressieve belastingaftrek in Canada bijvoorbeeld

Discussieronden en scherpe columns

Wie gaat over de afdrachten van de goededoelenloterijen? Heiligt het goede doel alle fiscale middelen?  En hebben bedrijfsmatige waarden goede invloed op de goededoelensector? In de drie discussieronden spraken acht inleiders en de zaal intensief met elkaar. Wilt u hier meer van weten? Onderstaande links leiden u naar het verslag en de integrale tekst van de twee columns.

Vergroot afbeelding
Op de vraag of het stelsel van goededoelenloterijen in balans is, komen veel reacties van voor en tegenstanders uit de zaal