Publieke zaken in de marktsamenleving

Beleid gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige marktsamenwerking op een bredere leest moeten worden geschoeid dan die waarop het marktwerkingsbeleid werd ontworpen. Bedrijven en maatschappelijke organisaties zullen daarbij meer dan nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat betoogt de WRR in zijn rapport Publieke zaken in de marktsamenleving (rapport nr. 87, 2012).

Vergroot afbeelding Cover R87 Publieke zaken in de marktsamenleving 250x375
Beeld: © WRR

Samenleving en bedrijven aan zet

In de huidige marktsamenleving bestaat de uitdaging eruit de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak opnieuw in te vullen. Dat kan door de rol van de overheid te herijken – in termen van wat zij nog kan in plaats van moet doen –, door de betrokkenheid van de samenleving te vergroten en door de maatschappelijke verantwoordelijkheden van bedrijven te versterken. De WRR wijst daarbij onder meer op de rol die brancheorganisaties en publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties kunnen spelen.

Overheid schept voorwaarden

De overheid moet de voorwaarden te scheppen voor het goede verloop van de maatschappelijke ordening. Zij dient te bevorderen, en zo nodig af te dwingen, dat marktpartijen en de samenleving expliciet hun verantwoordelijkheid nemen voor publieke belangen. De overheid kan daarbij gebruik maken van een breed palet aan maatregelen: stimuleren, faciliteren, optreden als wet- en regelgever.