Grip

In het politieke debat gaat het vaak over dingen die we niet willen, namelijk toenemende onzekerheid en maatschappelijk onbehagen. Veel minder aandacht is er daarentegen voor een ander concept dat misschien nog wel belangrijker is: persoonlijke controle, ofwel ‘grip op het leven’. Centraal hierbij staan de mogelijkheden, middelen en rechten die mensen hebben om de dingen in het leven te bereiken die ze belangrijk vinden, zoals een leuke baan, een goed inkomen, een prettige woning, goede gezondheid, een sociaal leven en wellicht een gezin.

Wetenschappelijk onderzoek laat overtuigend zien dat wanneer mensen meer grip op het leven ervaren, dat leidt tot allerlei gunstige uitkomsten. Zowel voor de mensen zelf als voor de samenleving als geheel. Mensen die grip op het leven ervaren, zijn doorgaans gelukkiger en gezonder, leven langer en zijn ook positiever over de samenleving als geheel. Dit project gaat over de vraag wat deze onderzoeksbevindingen betekenen voor het regeringsbeleid. Als grip zoveel goeds brengt, wat kan de overheid dan doen om ieders grip op het leven te vergroten?

Publicaties