De zekerheid van de baan?

In het Working Paper Zekerheid van de baan? Deelstudie naar onzekerheid over werk en inkomen voor verschillende groepen werkenden onderzoekt Phylicia Codrington de mate waarin verschillende groepen werkenden worden geraakt door onzekerheid op het gebied van werk en inkomen en welke mogelijkheden zij hebben om met de onzekerheid om te gaan of deze te reduceren. Codrington was van juni 2018 tot en met juni 2021 lid van de wetenschappelijke staf van de WRR.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Koen Suyk

Type arbeidsovereenkomst bepalend

Bij onzekerheid op het gebied van werk en inkomen wordt vaak een algemeen onderscheid gemaakt: werknemers in vaste dienst hebben veel zekerheid, flexwerkers weinig. Deze opvatting is in beginsel waar, maar doet geen recht aan de grote verschillen die bestaan tussen verschillende groepen flexwerkers. In het paper concludeert de auteur dat zekerheid sterk samenhangt met het type arbeidsovereenkomst, en dat de contractvorm niet alleen bepalend is voor de zekerheid over de huidige baan maar ook een groot aandeel heeft in zekerheid over toekomstig werk.

Flexibiliteit en zekerheid in balans

Door de hoge bescherming die werknemers in vaste dienst ervaren wordt dit type werkgeverschap, met name door kleine ondernemingen, als zware last ervaren. Zij verkiezen dan ook steeds vaker andere arbeidsrelaties: flexibele contracten of opdrachtgeverschap met zzp’ers. Flexibiliteit is niet in alle gevallen problematisch en wordt ook niet door alle groepen flexwerkers als zodanig ervaren. Het paper schetst een aantal oplossingsrichtingen om flexibiliteit en zekerheid meer in balans te brengen, flexwerkers meer perspectief te bieden en de verantwoordelijkheid voor scholing niet eenzijdig bij de flexwerker neer te leggen. 

Onzekerheid en Onbehagen

Deze deelstudie is uitgevoerd binnen het project ‘Onzekerheid en onbehagen’. Doel van dit project is om de samenhang te analyseren tussen onzekerheid en de behoefte aan controle enerzijds, en attitudes ten aanzien van politiek en maatschappij anderzijds