Grip toegelicht voor G40 Stedennetwerk

Op 24 januari gaf WRR-onderzoeker Will Tiemeijer tijdens de bestuurlijke netwerkdag van het G40 Stedennetwerk een inleiding over het rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle. Er waren meer dan 100 wethouders en burgemeesters aanwezig om kennis en ervaring uit te wisselen.

Vergroot afbeelding plaatje bijeenkomst bestuurlijke netwerkdag van het G40 Stedennetwerk
Beeld: ©Fotograaf: Anne-Marie Holthausen

Zijn boodschap voor de zaal: de politiek moet zich niet beperken tot alleen maar het verminderen van onzekerheid, maar verder kijken. De centrale vraag is: hoe kunnen we burgers helpen meer grip op hun leven te krijgen? Welke middelen, mogelijkheden en rechten hebben zij nodig om de dingen te bereiken die ze belangrijk vinden in het leven, zoals een baan die voldoende inkomen geeft, een prettige woning, een gezond sociaal leven? Na zijn inleiding ging Tiemeijer met de bestuurders in gesprek over mogelijke handelingsperspectieven vanuit dit ‘gripdenken’.

Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 41 (middel)grote steden. Het belangrijkste doel van het G40-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G40-steden en kennisdeling. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers: de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler.