prof. dr. W.L. (Will) Tiemeijer
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

prof. dr. W.L. (Will) Tiemeijer

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Will Tiemeijer (1964) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Van 1989 tot 2007 werkte hij bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in diverse functies, vooral op het gebied van communicatie en onderzoek. In 2006 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Het geheim van de burger: over staat en opinieonderzoek.

Sinds 2007 werkt Will bij de WRR. Daar heeft hij zich gespecialiseerd in onderwerpen op het gebied van psychologie, filosofie en politiek. Hij was onder meer verantwoordelijk voor een reeks van publicaties over de psychologie van kiezen en de relevantie van gedragswetenschappen voor politiek en beleid, en `voor een project over maatschappeliijke scheidslijnen. Momenteel houdt hij zich bezig met een project over het verband tussen maatschappelijk onbehagen en gevoelens van onzekerheid.

Tijdens het jaar 2016-2017 was Will als Fellow verbonden aan het Center for Advanced Studies of the Behavioral Sciences (CASBS) van Stanford University. Sinds 2019 is hij tevens bijzonder hoogleraar Gedragswetenschappen en Beleid aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Projecten

Will Tiemeijer draagt bij aan het WRR-project:

Publicaties WRR

Als staflid van de WRR heeft Will Tiemeijer bijgedragen aan de volgende publicaties:

Publicaties

Boeken

 • W.L. Tiemeijer (2022). Self-Control. Individual Differences and What They Mean for Personal Responsibility and Public Policy. Cambridge University Press.
 • W.L. Tiemeijer (2008) Wat 93,7 procent van de Nederlanders moet weten over opiniepeilingen, Amsterdam: Aksant.
 • W.L. Tiemeijer (2006) Het geheim van de burger: over staat en opinieonderzoek, Amsterdam: Aksant.
 • P. Schnabel, W.L. Tiemeijer en R. Middel (2006) De vinger aan de publieke pols, Den Haag: Sdu Uitgevers.

Hoofdstukken en artikelen

 • W.L. Tiemeijer (2023),  De rol van grenzen aan doenvermogen bij rondkomen, financiele zorgen en problemen, Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • W.L. Tiemeijer (2022), ‘Polarisatie als coping strategie’, In: Dekker, P. (Ed.), Politieke polarisatie in Nederland, Het Wereldvenster.

 • W.L. Tiemeijer (2021), Tussen tolerantie en lompheid,  De Groene Amsterdammer, nummer 23, 10 juni 2021.

 • W.L. Tiemeijer (2014) 'De Verenigde Staten: Culture Wars', in M.Bovens, P.Dekker en W.L. Tiemeijer (red.) in Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 • W.L. Tiemeijer en J.H. Anderson (2014) 'Normatieve overwegingen rondom gedragssturingen', in Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, De verleiding weerstaan: grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid, Den Haag: RMO.
 •  W.L. Tiemeijer (2014) 'De rol van opinie-onderzoek bij de standpuntbepaling van politiek partijen', in S. L. de Lange, M. Leyenaar en P. de Jong, Politieke partijen: overbodig of nodig, Den Haag: ROB.
 • W.L. Tiemeijer en J. de Jonge (2013) Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap?, Den Haag: Rathenau Instituut.
  • W.L. Tiemeijer (2013) 'De homo economicus is dood, maar de overheid verzuimt hem te begraven' in Christen Democratische Verkenningen 3.
 • Thomas Fossen, Joel Anderson en Will Tiemeijer (2012) 'Wijzer stemmen? StemWijzer, Kieskompas en het voorgeprogrammeerde electoraat' pp 163-183 in Christiaan van 't Hof, Jelte Timmer & Rinie van Est (red.) Voorgeprogrammeerd: hoe Internet ons leven leidt, Den Haag: Boom.
 • Prins, Corien (J.E.J.), J. van der Mijl, W. Tiemeijer (2013) 'Rechters aan het woord over transarantie', in Dennis Broeders, Corien (J.E.J.) Prins, Henk Griffioen, Petra Jonkers, Meike Bokhorst en Marijn Sax (red.) Speelruimte voor transparantere rechtspraak, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Fossen, Thomas, Joel Anderson en Will Tiemeijer (2012) 'Wijzer stemmen? StemWijzer, Kieskompas en het voorgeprogrammeerde electoraat' pp 163 - 183 in Christiaan van 't Hof, Jelte Timmer en Rinie van Est (red.) Voorgeprogrammeerd: hoe internet ons leven leidt, Den Haag: Boom.
  • W.L. Tiemeijer (2011) ‘Politiek, beleid en vrije wil (of wat daar nog van over is)’ in M. Sie (red.) Hoezo vrije wil? Perspectieven op een heikele kwestie, Rotterdam: Lemniscaat.
 • K. Faddegon en W.L. Tiemeijer (2010) 'Een duwtje in de goede richting. Het tegengaan van overgewicht' in I. Verhoeven en M. Ham (red.) Brave burgers gezocht. De grenzen van de activerende overheid, Amsterdam: Van Gennep.
 • W.L. Tiemeijer (2010) ’t Is maar wat je democratie noemt…’, in Huub Dijstelbloem, Paul den Hoed, Jan Willem Holtslag en Steven Schouten (red), Het gezicht van de publieke zaak; openbaar bestuur onder ogen, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • W.L. Tiemeijer (2009)'Slotbeschouwing', in W.L. Tiemeijer, C. Thomas & H. Prast (red.) (2009) De menselijke beslisser: over de psychologie van keuze en gedrag, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • W.L. Tiemeijer (2009), ‘De gesprekken’, ‘Opinieonderzoek en representatieve democratie’, ‘Kwalitatief onderzoek: de theorie’ ‘Kwalitatief onderzoek: de praktijk’, in Weten wat er leeft, P. Dekker (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
 • M. Arnold, P. Dekker, E. Steenvoorden en W. Tiemeijer (2009) ‘Hoe gaat het met Nederland? Methoden vergeleken’, in A. E. Bronner et al. (red.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek. Jaarboek 2009 MarktOnderzoekAssociatie, Haarlem: Uitgeverij Spaarhout.