Met kennis van gedrag beleid maken

Meer aandacht voor gedragseconomische en psychologische kennis kan bijdragen aan een beter beleid. Gedragswetenschappelijke kennis verdient daarom een sterkere inbedding in de beleidsvorming. Bijvoorbeeld door een gedragswetenschappelijke basiscapaciteit bij elk ministerie in te richten. Dit is een van de bevindingen in het WRR-rapport Met kennis van gedrag beleid maken (rapport nr. 92, 2014).

Click here for the English summary of WRR report no. 92: Policymaking Using Behavioural Expertise.

Vergroot afbeelding Cover R92 Kennis gedrag beleid 250x375
Beeld: © WRR

Te veel keuzen

Het aantal keuzes en verleidingen waarmee mensen worden geconfronteerd, is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Er zijn echter grenzen aan het aantal keuzes en verleidingen dat zij aankunnen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben, zoals ongezond voedsel eten of onverantwoorde impulsaankopen doen. Het is daarom van belang dat de overheid in haar beleid uitgaat van reële veronderstellingen over hoe mensen keuzes maken en wat ze op dit gebied aankunnen.

Drie hoofdrichtingen

Om de gedragswetenschappelijke kennis beter in de beleidsvorming in te bedden zijn drie richtingen te overdenken: 1) intradepartementaal, 2) interdepartementaal en 3) aanpassing van het proces voor beleidsvorming en wetgeving. De beste kansen op een succesvolle verankering ontstaan als alle drie richtingen tegelijk worden ingevoerd.

De WRR brengt het rapport uit op verzoek van het overleg van de secretarissen-generaal.