Veel wegwijsborden bij elkaar
Beeld: ©WRR

Keuze, gedrag en beleid II

De laatste jaren is er veel aandacht voor de hedendaagse gedragseconomie en sociale psychologie en de bijdrage die zij kunnen leveren aan overheidsbeleid gericht op gedragsverandering van burgers. Een van de bekendste voorbeelden zijn 'nudges', slimme interventies om niet-dwingend het gedrag van mensen te beïnvloeden

Gedragswetenschappelijke kennis

Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat gedragswetenschappelijke kennis in de beleidsvorming de aandacht krijgt die zij verdient, en de nieuwe kansen die zij biedt daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd? Het buitenland biedt inspiratie. Zo trekt vooral het Engelse Behavioural Insights Team internationaal de aandacht met opmerkelijke successen in de toepassing van deze nieuwe kennis. Moet Nederland ook een dergelijk team hebben? Of is een andere aanpak hier beter? Over deze vragen brengt de WRR advies uit. Daarbij gaat de raad ook in op enkele netelige kwesties, bijvoorbeeld of ‘nudging’ wel is toegestaan. Sommigen vinden dat manipulatie en betutteling. Hebben zij gelijk? En zo ja, wat betekent dit dan voor de inzet van nudges? Meer algemeen: kunnen mensen alle keuzes en verleidingen die tegenwoordig op hen afkomen eigenlijk nog wel aan? Of is de 'keuzedruk' voor sommige mensen te hoog geworden? En zo ja, hoe zou de overheid daarop dan kunnen reageren?