Veel wegwijsborden bij elkaar
Beeld: ©WRR

Projectgroep Keuze, gedrag en beleid II

Voorzitter

De voorzitter van de projectgroep is prof. dr. J.A. (André) Knottnerus

Projectgroepleden

De projectgroepleden zijn: