Vertrouwen in de school. Over de uitval van 'overbelaste' jongeren

Scholen moeten aan dreigende schooluitvallers niet alleen kennis overdragen volgens de gestelde leerdoelen, maar ook structuur en verbondenheid leren. Alleen op scholen met een dergelijke brede taakopvatting (‘plus’-scholen) bestaat een reële kans dat de meest kwetsbare jongeren binnen de maatschappij blijven. Dat is de conclusie van de WRR in het rapport Vertrouwen in de school. Over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren (rapport nr. 83, 2009).

Vergroot afbeelding Covber R83 Vertrouwen in de school 250x375
Beeld: © WRR

Plusscholen behoeven een ruimere financiering

Scholen met veel ‘overbelaste’ leerlingen die willen uitgroeien tot plusschool, moeten meer financiële armslag krijgen. Ze moeten in ieder geval zekerheid krijgen over een langjarig financieel kader, want de ‘ombouw’ van een school tot plusschool vergt grote investeringen in zowel materieel als personeel.

Minder uitval door verlengde vmbo-opleiding

Veel jongeren vallen uit bij de overstap van vmbo naar mbo. Door hen die overstap niet te laten maken maar te kiezen voor een vorm van verlengd vmbo, kan de continuïteit van de kernteams en van de zorgstructuur van het vmbo worden gewaarborgd. Dit vereist wel speciale bestuursconstructies. Bovendien is het zaak om over te gaan van de vele incidentele proefprojecten naar een meer structurele aanpak van het verlengd vmbo.