Hoe mensen keuzes maken

Hoe zou Nederland eruitzien als beleidsmakers meer gebruik zouden maken van psychologische inzichten? Wezenlijk anders dan nu?

In overheidskringen zijn disciplines als recht, economie, sociologie, politicologie en bestuurskunde goed vertegenwoordigd. Psychologische kennis daarentegen is veel minder courant. Een beetje vreemd is dat wel, want politiek en beleid gaan over menselijk keuzegedrag. Dat is een onderwerp waarover niet alleen de economie wat te melden heeft, maar evenzeer de psychologie. En het belang van kennis over menselijk keuzegedrag neemt alleen maar toe. De grote problemen van de toekomst, zoals zuinig energiegebruik, een gezonde levensstijl en prettig met elkaar samenleven, kunnen alleen worden opgelost als mensen duurzaam anders gaan kiezen. Inzicht in de oorzaken van keuzegedrag is dus vereist. Hoe nemen mensen beslissingen? Kijken ze daarbij vooral naar de eigen portemonnee? Of spelen andermans belangen ook een rol? Hoe bewust zijn mensen zich eigenlijk van de keuzes die ze maken? 

Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste kennis die de sociale psychologie en aanverwante vakgebieden hierover de laatste jaren hebben ontwikkeld. De doelgroep bestaat uit beleidsmakers en andere professionals die tot taak hebben de keuzen van mensen te beïnvloeden. Maar ook anderen zullen vast plezier beleven aan dit boek. De nieuwe kennis biedt namelijk een fascinerend inzicht in de menselijke geest.