Het gezicht van de publieke zaak: openbaar bestuur onder ogen - 23

H. Dijstelbloem, P. den Hoed, J.W. Holtslag, S. Schouten (red.)

Door de rol van het parlement in het wetgevingsproces zichtbaarder te maken wordt de band tussen politiek en bestuur sterker. Dit stelt eisen aan de werkwijze van bestuurlijke organen en de volksvertegenwoordiging. Het zoeken is nu naar een nieuwe balans van het bestuur met de huidige bestuurlijke en maatschappelijke realiteit. Dat staat in de WRR-Verkenning Het gezicht van de publieke zaak: openbaar bestuur onder ogen (WRR-Verkenning nr. 23, 2010).

Vergroot afbeelding Cover V23 Het gezicht van de publieke zaak 250x375
Beeld: © WRR

Verschuiving in het openbaar bestuur

Het openbaar bestuur is in theorie voor iedereen bindend, het treedt handelend op, is net als de samenleving pluralistisch en legt verantwoording af. In de praktijk is het accent de laatste jaren echter sterk op uitvoering en controle komen te liggen. Veel oorspronkelijke taken en bevoegdheden zijn op afstand gezet door de privatisering, europeanisering, deregulering en toenemende marktwerking. Het resultaat is een nieuwe laag van zelfbestuur en vele onafhankelijke toezichthouders, nationaal en internationaal.

Problemen en oplossingsrichtingen opnieuw doordenken

Om een nieuwe invulling van de bestuurlijke verhoudingen van het openbaar bestuur kracht en vitaliteit te geven, is het van belang problemen en oplossingsrichtingen voor het huidige bestuurlijke stelsel opnieuw te doordenken. Met bijdragen van: Maud Adriaansen, Luuk Boelens, Maarten Hajer, Tanja Klop, Luuk van Middelaar, Philp van Praag, Sebastiaan Princen, Thomas Schillemans, Susanne Sleenhoff, Will Tiemeijer, Menno van der Veen, Wytske Versteeg en Kutsal Yesilkagit, Jan Willem Holtslag, Paul den Hoed, Huub Dijstelbloem en Steven Schouten.