Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland

SCP/WRR, Mark Bovens, Paul Dekker & Will Tiemeijer (red.)

Deze gezamenlijke publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) brengt een aantal
sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland in kaart. Het eerste deel bestaat uit een internationale vergelijking, het tweede behandelt politieke tegenstellingen en wereldbeelden in Nederland en het derde verkent in welke mate hoger- en lageropgeleiden in ons land in gescheiden werelden leven.