Speelruimte voor transparantere rechtspraak - 26

Dennis Broeders, Corien Prins, Henk Griffioen, Petra Jonkers, Meike Bokhorst en Marijn Sax (red.)

De rechtspraak moet zich aanpassen aan de steeds intensiever wordende interactie met de samenleving. Dat is onontbeerlijk voor het functioneren van de rechtsstaat en voor het gezag van rechters. Voor een transparante rechtspraak is het zaak open te staan voor kritiek en debat. De speelruimte voor die bekritiseerbaarheid is voorhanden. Dat is de hoofdlijn uit de WRR-Verkenning Speelruimte voor transparantere rechtspraak (WRR-Verkenningen nr. 26, 2013).

Vergroot afbeelding Cover V26 SPeelruimte voor transparantere rechtspraak 250x375
Beeld: © WRR

Andere houding rechterlijke macht

De kansen voor meer doorzichtigheid en begrijpelijkheid liggen vooral bij een andere houding en rolopvatting van de rechterlijke macht. Bijvoorbeeld om het oordeel uit te leggen aan de samenleving. Daarnaast dient de rechterlijke macht het debat te voeren over de speelruimte voor bekritiseerbaarheid. De centrale opdracht is de grenzen die deze speelruimte bepalen, waar mogelijk en wenselijk te verleggen en deze beter uit te leggen waar ze niet worden verlegd.

Denkrichtingen

In deze verkenning presenteren deskundigen van buiten de WRR denkrichtingen voor een meer hedendaagse transparantie van de rechtspraak, in het licht van ontwikkelingen zoals mondialisering, individualisering, digitalisering, populisme en medialisering. De bijdragen zijn van de hand van Maurice Adams, Dick Broeren, Ernst Hirsch Ballin, Marijke Malsch, Joost van Spanje, Claes de Vreese, René Westra en Willem Witteveen. Het hoofdbetoog is van de WRR.

De studies waren belangrijke bouwstenen voor het WRR-Rapport Toezien op publieke belangen (rapport nr. 89, 2013).