De menselijke beslisser - 22

W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas, H.M.Prast (red.)

Het rationele keuzemodel is vaak geen goede weergave van de manier waarop mensen hun keuzes bepalen. Maar het menselijk keuzegedrag vertoont wel degelijk een bepaalde systematiek. Daarbij spelen allerlei factoren een rol waarmee in het overheidsbeleid soms weinig rekening wordt gehouden, zoals subtiele invloeden vanuit de omgeving. Dit zijn enkele bevindingen in De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag (WRR-Verkenningen nr. 22, 2009).

Vergroot afbeelding Cover V22 De menselijke beslisser 250x375
Beeld: © WRR

Logisch keuzegedrag maakt doelgerichte interventie mogelijk

Dat er logica schuilt in menselijk keuzegedrag is van groot belang, want daardoor wordt doelgerichte interventie mogelijk. De kennis over keuzegedrag die in deze bundel wordt gepresenteerd, opent nieuwe perspectieven voor beleidsmakers die het gedrag van mensen willen beïnvloeden. Dat lijkt hard nodig, want veel maatschappelijke problemen kunnen alleen worden opgelost als mensen anders gaan kiezen, bijvoorbeeld voor een gezonder levensstijl of zuiniger omgang met energie.

Empirische kennis over keuzegedrag

In deze bundel geven vooraanstaande Nederlandse wetenschappers een state-of-the-artoverzicht van de empirische kennis over keuzegedrag. Met bijdragen van Eric van Dijk en Marcel Zeelenberg, Jan Potters en Henriëtte Prast, Henk Aarts, Kees van den Bos, Krispijn Faddegon, Tom Postmes, Linda Steg en Kees Keizer, Siegwart Lindenberg en Diederik Stapel, Guido Rijnja, Erwin Seydel en Jasper Zuure, Vasily Klucharev en Ale Smidts, Abraham Buunk en Thomas Pollet, Maureen Sie, en Will Tiemeijer.