Grip-denken. Van eigen verantwoordelijkheid naar gedeelde verantwoordelijkheid

Deze brochure is ontwikkeld als vervolg op het WRR-rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle dat op 30 november 2023 is gepubliceerd. In het rapport pleit de WRR voor ‘grip-denken’. Met deze brochure wil de WRR beleidsmakers helpen met dit grip-denken en ook de vertaalslag te maken naar concreet beleid en praktische uitvoering.

Grip-denken is een manier van denken die vertrekt vanuit de wensen en levensdoelen van individuele burgers. Daarbij staat de vraag centraal wat zij nodig hebben om die wensen en levensdoelen zo goed mogelijk te realiseren.

Deze brochure is bedoeld om te helpen met dit grip-denken en de theorie om te zetten naar concreet beleid en praktische uitvoering. Het bevat daarvoor drie hulpmiddelen:

  • een overzicht van elementen die grip bevorderen of juist ondermijnen
  • een set van zeven vragen voor de analyse van beleid en uitvoering op aspecten van grip
  • tien korte voorbeelden van mogelijke uitwerkingen van grip-denken

Deze hulpmiddelen kunnen helpen invulling te geven aan de noodzaak tot meer gedeelde verantwoordelijkheid tussen burger en overheid.