Minister-president Rutte bezoekt de WRR

Maandag 12 juni bracht minister-president (MP) Rutte een bezoek aan de WRR. Het periodieke bezoek geeft betrokkenen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het werkprogramma van de WRR. Op de agenda stond het project Inzetten op grip (voorheen Onzekerheid en onbehagen). Ook gaven de raadsleden achtergrondinformatie over recente en aankomende publicaties.

Vergroot afbeelding Portretfoto Mark Rutte
Beeld: ©Mediatheek/Fotograaf: Arenda Oomen

Inzetten op grip

In het politieke debat gaat het vaak over dingen die we niet willen, namelijk toenemende onzekerheid en maatschappelijk onbehagen. Veel minder aandacht is er daarentegen voor een ander concept dat misschien nog wel belangrijker is: persoonlijke controle, ofwel ‘grip op het leven’. Wetenschappelijk onderzoek laat overtuigend zien dat wanneer mensen meer grip op het leven ervaren, dat leidt tot allerlei gunstige uitkomsten. Zowel voor de mensen zelf als voor de samenleving als geheel.

Over het werkprogramma

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld.

Over de raad

De raadsleden van de WRR zijn als hoogleraar aan één van de Nederlandse universiteiten verbonden. Zij functioneren onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. Bij de samenstelling van de raad wordt op individueel niveau gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, affiniteit met beleidsvraagstukken en bij voorkeur bestuurlijke dan wel politiek-bestuurlijke ervaring. Verder is ook de diversiteit in wetenschappelijke disciplines van belang.