PBL presenteert achtergrondstudie bij WRR-onderzoek Onzekerheid en onbehagen

Deze week verscheen de studie Wonen en gevoelens van onbehagen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De studie is een bijdrage aan een bredere studie naar onzekerheid en onbehagen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het PBL constateert dat zolang er geen grote aantallen nieuwe woningen bij komen, een groot deel van de Nederlandse huishoudens problemen zal houden met het vinden van een passende woning of met het betalen daarvan. De huidige beleidsinstrumenten van huurtoeslag en inkomensplafonds dragen volgens het planbureau niet bij aan een echte oplossing van deze problemen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid / Rob Poelenjee

Over het WRR-onderzoek

Er bestaan al vele jaren zorgen over maatschappelijk onbehagen en politiek gezien staat het thema onzekerheid hoog op de agenda. De afgelopen decennia lijkt de onzekerheid voor mensen op allerlei levensdomeinen toe te nemen. Vaste arbeidscontracten worden schaarser, het sociale vangnet is versoberd, pensioenen blijken niet waardevast, studiebeurzen zijn vervangen door studieleningen, in veel buurten verandert de sociaal-culturele leefomgeving en de overheid vraagt meer ‘zelfredzaamheid’ van burgers.

De WRR onderzoekt één van de mogelijke oorzaken van maatschappelijk onbehagen: een gebrek aan balans tussen onzekerheid en controle. Deze oorzaak heeft tot nu toe nog weinig aandacht gekregen. Welke bijdrage leveren (gevoelens van) onzekerheid en de behoefte aan controle aan maatschappelijk onbehagen? En wat betekent dit voor mogelijkheden om dat maatschappelijk onbehagen tegen te gaan? Deze vragen staan centraal in dit project. De WRR gebruikt de inzichten uit de PBL-studie in een rapport over deze thematiek.