Grip-denken van theorie naar praktijk

Wat hebben mensen nodig om wensen en doelen zo goed mogelijk te realiseren? En hoe kan beleidsvorming hier een positieve bijdrage aan leveren? Door gebruik te maken van grip-denken betoogde de WRR in het rapport Grip (2023). In de vandaag gepubliceerde brochure Grip-denken. Van eigen verantwoordelijkheid naar gedeelde verantwoordelijkheid geeft auteur Will Tiemeijer diverse handvatten voor toepassing in de praktijk.

Grip-denken is een manier van denken die vertrekt vanuit de wensen en doelen van individuele burgers. Met deze brochure wil de WRR beleidsmakers helpen met het toepassen van grip-denken in beleidsvorming.

Vertaalslag

De brochure is bedoeld om te helpen de vertaalslag te maken naar concreet beleid en praktische uitvoering. De brochure bevat daarvoor drie hulpmiddelen, namelijk een overzicht van elementen die grip bevorderen of juist ondermijnen. Vervolgens een set van zeven vragen voor de analyse van beleid en uitvoering op aspecten van grip. Ten slotte bevat deze publicatie tien korte voorbeelden van mogelijke uitwerkingen van grip-denken. Deze hulpmiddelen kunnen helpen invulling te geven aan de noodzaak tot meer gedeelde verantwoordelijkheid tussen burger en overheid.

Rapport

Deze brochure is ontwikkeld als vervolg op het WRR-rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle dat op 30 november 2023 is gepubliceerd. In het rapport pleit de WRR voor ‘grip-denken’. Dat is een manier van denken die vertrekt vanuit de wensen en doelen van individuele burgers. Daarbij staat de vraag centraal wat zij nodig hebben om die wensen en doelen zo goed mogelijk te realiseren.