Kolommen uit de Griekse oudheid

Wonen, zorg en pensioenen

Wonen, zorg en pensioenen, de dynamiek van collectieve arrangementen en spontaan initiatief. Er verandert veel in de manier waarop de voorzieningen voor wonen, zorg en pensioenen worden georganiseerd. Burgers moeten hun pad in toenemende mate zelf uitstippelen. Maar niet alleen dat: ook op hun collectieve organisatievermogen wordt een beroep gedaan, aangezien de 'participatiesamenleving' mede is gebaseerd op de gedachte dat mensen zelf ook meer voorzieningen voor hun rekening nemen. Dit project onderzoekt de initiatieven die vanuit de maatschappij en de markt ontstaan.

Publicaties

In 2012 is in dit kader een symposium gehouden en de bundel Wonen, zorg en pensioenen: hervormen en verbinden uitgebracht, met uiteenlopende bijdragen over de kansen en risico's van het 'ontschotten' van de collectieve arrangementen voor wonen, zorg en pensioenen.  Naar aanleiding van het symposium 'Innovatieve praktijken in wonen, zorg en pensioenen' is op 17 november 2014 de publicatie uitgebracht Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen, WRR-verkenning 29.

Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen (WRR-verkenning 29)

In deze verkenning, worden tal van innovatieve vormen van financiering, dienstverlening en organisatie op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen in kaart gebracht.

Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

In deze bundel pleiten de auteurs dat er de komende jaren, ingrijpende hervormingen nodig zijn om wonen, zorg en pensioenen niet alleen betaalbaar, maar ooktoegankelijk en van voldoende kwaliteit te houden.

Innovatieve pratkijken in wonen, zorg en pensioenen

Begin 2014 organiseerde de WRR het symposium Innovatieve praktijken in wonen, zorg en pensioenen. Aanwezig waren uiteenlopende betrokkenen uit het veld en uit de beleidswereld.

Presentaties op het symposium