WRR-bundel Wonen, zorg en pensioenen

Auteurs: W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.)

Betaalbare huisvesting, toegankelijke, kwalitatief goede zorg en een redelijk pensioen na een werkzaam leven zijn pijlers van de verzorgingsstaat waaraan Nederlanders grote waarde toekennen. Deze verworvenheden staan als gevolg van demografische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen echter steeds meer onder druk. We staan aan de vooravond van ingrijpende hervormingen binnen de woningmarkt, de zorg en het pensioenstelsel. Tegelijkertijd circuleren er al geruime tijd plannen voor het 'ontschotten' en verbinden van deze afzonderlijke domeinen.

De bijdragen in deze bundel laten zien dat er al veel onderzoek wordt gedaan naar de toekomst van wonen, zorg en pensioenen. In de praktijk wordt bovendien op tal van plaatsen al geëxperimenteerd met vormen van innovatieve en intersectorale dienstverlening. Maar tevens wordt duidelijk dat er nog veel kennisvragen resteren. Met deze bundel wil de WRR bijdragen aan een geïnformeerd maatschappelijk debat over de toekomst van wonen, zorg en pensioenen.