Migratiediversiteit beter in beeld

Het Working Paper Migratiediversiteit beter in beeld is een werkdocument van het WRR-project ‘Migratiediversiteit’. In dit working paper komen de vragen aan de orde hoe we migratiediversiteit het beste kunnen meten en op welke manieren migratiediversiteit effect kan hebben op maatschappelijke problemen en kansen.

In Amsterdam en Den Haag bestaat inmiddels iets meer dan de helft van de bevolking uit eerste en tweede generatie migranten. Deze migranten komen uit alle delen van de wereld, verschillen sterk in economische positie, in migratiemotieven, in verblijfsduur en in verblijfsstatus. Toch dringt deze zeer diverse werkelijkheid nog niet goed door in het publieke bewustzijn. Ook veel onderzoekers hanteren een grofmazige indeling van migrantengroepen, waarmee het niet goed mogelijk is om migratiediversiteit in beeld te brengen. In deze webpublicatie stellen de auteurs als alternatief voor om bij het meten van migratiediversiteit een geavanceerde index (de Herfindahl-Hirschman-index) te gebruiken. Deze index geeft de kans weer dat twee willekeurig geselecteerde personen uit de populatie tot verschillende etnische groepen behoren.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.