Brochure Nieuwkomers ontvangen en wegwijs maken in de gemeente

In deze brochure biedt WRR gemeenten handvatten voor een gestructureerde aanpak van de ontvangst en inpassing van de brede diversiteit aan migranten. Het creëren van één internationaal ontvangstcentrum voor alle migranten die zich vestigen in een gemeente kan helpen bij het monitoren, informeren, doorverwijzen en wegwijs maken van nieuwe migranten. We putten daarbij ook inspiratie uit de praktijk in andere landen. Deze brochure is vooral relevant voor gemeenten die jaarlijks te maken hebben met de instroom van nieuwe migranten. Dat zijn tegenwoordig niet alleen grote steden en hun randgemeenten, maar ook tuinbouwgemeenten en expatgemeenten.