WRR biedt gemeenten handvatten voor ontvangst en verblijf van nieuwkomers

In het afgelopen half jaar hebben vraagstukken van ontvangst en verblijf van internationale migranten een hernieuwde urgentie gekregen. Sinds de inval van Rusland zijn er volgens het CBS 68.416 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. Daarnaast spelen er terugkerende vragen over het in goede banen leiden van arbeids- en kennismigratie. Een deel van deze migrantengroepen zal terugkeren of verder reizen en een deel zal in Nederland blijven.

Vergroot afbeelding plaatje tbv het nieuws over WRR biedt gemeenten handvatten voor ontvangst en verblijf van nieuwkomers
Beeld: ©Fotograaf: Rutger Rog / Mediatheek Rijksoverheid

Dat roept de vraag op hoe gemeenten omgaan met het ontvangen en wegwijs maken van nieuwkomers en hoe ze omgaan met het tijdelijk verblijf. Op basis van het rapport ‘Samenleven in verscheidenheid’ biedt de WRR handreikingen aan gemeenten  met twee thematische brochures.

Brochure Nieuwkomers ontvangen en wegwijs maken in de gemeente

In deze brochure biedt WRR gemeenten handvatten voor een gestructureerde aanpak van de ontvangst en inpassing van de brede diversiteit aan migranten. Het creëren van één internationaal ontvangstcentrum voor alle migranten die zich vestigen in een gemeente kan helpen bij het monitoren, informeren, doorverwijzen en wegwijs maken van nieuwe migranten. We putten daarbij ook inspiratie uit de praktijk in andere landen. Deze brochure is vooral relevant voor gemeenten die jaarlijks te maken hebben met de instroom van nieuwe migranten. Dat zijn tegenwoordig niet alleen grote steden en hun randgemeenten, maar ook tuinbouwgemeenten en expatgemeenten.

Brochure Omgaan met tijdelijk verblijf

De internationale migranten die naar Nederland komen, blijven gemiddeld steeds korter. Driekwart van de internationale migranten heeft na tien jaar ons land weer verlaten. Met deze brochure geeft de WRR gemeenten handvatten voor de omgang met tijdelijke migranten. Zo doet de WRR suggesties voor tijdelijke huisvesting en adequate onderwijsvoorzieningen. Zo kunnen scholen worden geholpen met het op- en afschalen van het aantal klaslokalen bij onverwachte piekbelastingen en een hoog leerlingenverloop. Ook is het van belang dat leerlingen gedurende hun schoolcarrière tussentijds kunnen in- en uitstromen en dat er voldoende internationale scholen en internationale schakelklassen beschikbaar zijn.

Over Samenleven in verscheidenheid

Het is belangrijk dat iedereen – nieuwkomers en gevestigde inwoners – zich thuis kan voelen in Nederland. Dat vraagt een actiever overheidsbeleid om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving.