Van incident naar preventie. Beperking en versterking van de relatie tussen intern en extern toezicht

Interne en externe toezichthouders dienen over het algemeen terughoudend te zijn met direct onderling contact. Anderzijds valt er op regio- of sectorniveau veel winst te behalen door wederzijdse leerprocessen tussen interne en externe toezichthouders. Dat zegt de WRR in zijn Policy Brief Van incident naar preventie. Beperking en versterking van de relatie tussen intern en extern toezicht (WRR-Policy Brief nr. 3, 2015).

Verduidelijk verantwoordelijkheden

Interne en externe toezichthouders in de semipublieke sector zijn de laatste jaren in elkaars vaarwater terechtgekomen. De WRR pleit daarom voor een duidelijker verdeling van verantwoordelijkheden tussen de twee partijen. De interne toezichthouder ziet toe op het instellingsbelang. De externe toezichthouder ziet toe op de publieke belangen in brede zin.

Beperk en versterk relaties

Onder normale omstandigheden is de instellingsbestuurder het aanspreekpunt voor de externe toezichthouder. Alleen bij dreigende misstanden dient er ook contact te zijn met de interne toezichthouder. Aan de andere kant zouden interne en externe toezichthouders incidenten kunnen voorkomen door informatie en kennis uit te wisselen om zo elkaars kennistekorten en blinde vlekken tegen te gaan.