Migratie en classificatie: Naar een meervoudig migratie-idioom - 34

Mark Bovens, Meike Bokhorst, Roel Jennissen en Godfried Engbersen

De tweedelingen ‘allochtoon en autochtoon’ en ‘westers en niet-westers’ passen niet langer bij onze zeer diverse samenleving. De huidige migratiediversiteit vraagt om meervoudige classificaties. De tweedelingen staan bovendien steeds meer ter discussie vanwege hun beladen, rangschikkende karakter. Deze conclusies trekt de WRR in de verkenning Migratie en classificatie. Naar een meervoudig migratie-idioom (WRR-Verkenningen nr. 34, 2016).

Click here for the English summary of the 34th Investigation: Migration and Classification: Towards a Multiple Migration Idiom.

Vergroot afbeelding Cover V34 Migratie en classificatie 250x375
Beeld: © WRR

Labels niet meer passend of correct

De labels ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ zijn niet meer passend. Het label ‘allochtoon’ is technisch niet correct voor de nakomelingen van migranten, heeft een uitsluitende werking en roept negatieve associaties op. Het onderscheid ‘westers versus niet-westers’ is niet langer bruikbaar. De verschillen binnen deze twee groepen zijn groot en het onderscheid is rangschikkend.

Meervoudige indelingen en labels

Gezien de grote diversiteit in de landen van herkomst is één alternatieve tweedeling niet zinvol. De migratiediversiteit vraagt om meervoudige indelingen en labels. Daarbij bepaalt de empirische of beleidsmatige vraag welke classificaties passend zijn. Bij het beschrijven van de samenstelling van de bevolking spreekt de WRR over inwoners met een Nederlandse en een migratieachtergrond, waar hij het voorheen had over allochtonen en autochtonen.