Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht

Er moet meer aandacht zijn voor de bijdrage van het toezicht aan de behartiging van publieke belangen. In zijn rapport Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht (rapport nr. 89, 2013) doet de WRR daarom aanbevelingen om de meerwaarde van het rijkstoezicht, zoals uitgeoefend door allerlei inspecties en marktautoriteiten, te vergroten.

Click here for the English summary of WRR report no. 89: Supervising public interests. Towards a broader perspective on government supervision.

Vergroot afbeelding Cover R89 Toezien op publieke belangen 250x375
Beeld: © WRR

Toezichtsparadox

De raad signaleert in het rapport een ‘toezichtsparadox’: de roep vanuit de samenleving om minder toezicht als het goed gaat, en juist om méér toezicht als er iets misloopt. De complexe en wisselende maatschappelijke omstandigheden vragen om een meerdimensionale en dynamische benadering van toezichtsvraagstukken. Voor zo’n breder perspectief is het noodzakelijk dat drie kernwaarden van toezicht voldoende zijn geborgd: onpartijdigheid, onafhankelijkheid en publieke verantwoording.

Grotere maatschappelijke waarde toezicht

De WRR pleit er in het rapport voor de maatschappelijke opbrengsten en effectiviteit van toezicht beter in kaart te brengen, de signalerende en agenderende functie te versterken, en de onafhankelijke rol van toezicht in het politiek-maatschappelijk krachtenveld te bevorderen. Door verder te kijken dan de incidenten van vandaag kan het rijkstoezicht meer maatschappelijke meerwaarde krijgen.