Kennisversterking in het sociaal domein. Ervaringen en opties uit het veld

In dit Working Paper concluderen de auteurs dat meer continuïteit van beleid en een stevigere ondersteunende kennisbasis nodig zijn in het sociaal domein. Dat veronderstelt dat er zowel een beleidsagenda komt voor de langere termijn als een toegankelijk kenniscentrum op het gebied van werk en inkomen met daarin bruikbare instrumenten voor specifieke doelgroepen van beleid.