Deskundigheid als koopwaar. Ervaringen met inhuur van expertise door overheden

Het Working Paper Deskundigheid als koopwaar: ervaringen met inhuur van expertise door overheden  laat de praktijk zien van inhuur van deskundigheid door Nederlandse overheden. Er zijn een aantal goede redenen om tot inhuur over te gaan, en in veel inhuursituaties is geen sprak van ongezonde verafhankelijking. Tegelijkertijd legt het paper een aantal wezenlijke tekortkomingen van de Nederlandse inhuurpraktijken bloot, zoals rigide aanbestedingspraktijken, gebrekkig vraagarticulatie en beperkte overdracht en interne borging van deskundigheid na het vertrek van ingehuurd consultants.