dr. E.K. (Erik) Schrijvers
© Erik Schrijvers

dr. E.K. (Erik) Schrijvers

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Erik Schrijvers is senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de WRR.  

Schrijvers behaalde aan de Universiteit van Utrecht een doctoraal in de Wijsbegeerte en in de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen (cum laude). Daaraan voorafgaand studeerde hij aan het conservatorium en de Gerrit Rietveld Academie. Hij werkte onder meer voor De Balie in Amsterdam en verrichtte onderzoek voor een documentairereeks over de Europese Unie. Schrijvers is sinds 2003 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de WRR.

In de periode van 2007 tot 2011 was Schrijvers tevens verbonden aan de afdeling Politieke Geschiedenis van de Universiteit Utrecht, in het kader van het onderzoeksproject 'Alternatives of parliamentary democracy. The Netherlands in a European comparative perspective, 1880 to the present'. Hij promoveerde in 2012 op het proefschrift Ongekozen bestuur. Opkomst en ondergang van het stelsel van adviescolleges en bedrijfsorganen, 19455 – 1995. Schrijvers werkte van juni 2016 t/m mei  2017 bovendien voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alwaar hij verantwoordelijk was voor het onderzoek en de rapportage van de studiegroep Informatiesamenleving en Overheid (Maak Waar!

Projecten WRR

Erik Schrijvers draagt bij aan de volgende projecten van de WRR: 

Publicaties WRR

Als staflid van de WRR is Erik Schrijvers betrokken bij de volgende publicaties:

Overige publicaties

2018

 • E. Schrijvers, ‘Cultural  Policy at a crossroads? How the Matthew effect, new sociocultural oppositions and digitalisation challenge Dutch national cultural policy’ in Q.R. van den Hoogen & E. van Meerkerk (eds.) Cultural policy in the polder, Amsterdam: Amsterdam University Press (te verschijnen).
 • E. Schrijvers, ‘Kunst en cultuur voor iedereen?’, Boekman, 115 (te verschijnen)     

2017

D. Broeders, E. Schrijvers, B. van der Sloot, R. van Brakel, J. de Hoog & E. Hirsch Ballin (2017) ‘Big Data and security policies: Towards a framework for regulating the phases of analytics and use of Big Data’, Computer Law & Security Review, Vol. 33 (3): 309-323.

2015

 • Schrijvers, E., A.G. Keizer & G. Engbersen (2015) Revaluing culture, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Schrijvers, E. (2015) ‘Botsende waarden: waarom kunstprofessionals zich noodgedwongen op bijzaken richten’, www.lkca.nl/cultureel-kapitaal, 29 oktober.
 • Schrijvers, E. A.G. Keizer (2015) ‘Maak van cultuurbeleid geen instrument voor andere beleidsterreinen’, www.socialevraagstukken.nl, 22 september.

2013

 • Kremer, Monique en Erik Schrijvers (2013) 'Arbeidsmigratie in betere banen: taken voor assertieve overheid', Beleid en Maatschappij 40, 1: 71-76.
 • Kremer, M., J.W. Holtslag, E. Schrijvers (2013) ‘Arbeidsmigratie vraagt assertieve overheid', www.socialevraagstukken.nl, 18 januari.

2012

 • E. Schrijvers (2012) Ongekozen bestuur. Opkomst en ondergang van het stelsel van adviescolleges en bedrijfsorganen (1945-1995), dissertatie

2008

 • E. Schrijvers (2008) ‘de functionele representatie van het volk’, paper gepresenteerd op het congres 'We, the people': participerende burgers en politieke cultuur, georganiseerd door het Kossmann Instituut, 30 mei 2008
 • E. Schrijvers (2008) ‘democratie is geen nulsomspel’, Socialisme en democratie, jrg 65, nr. 6: 41-47

2007

 • E. Schrijvers en P. Meurs (2007) ‘Een lerende Overheid’, Bestuurskunde, nr. 1, jaargang 16: 10-20
 • E. Schrijvers (2007) ‘Niet bange maar beslissende politici zijn het probleem. Reactie op: De nieuwe Pruikentijd door Duco Stadig’, Tijdschrift voor sociale vraagstukken, nr. 1-2: 32- 33

2006 en eerder

 • P. Meurs, E. Schrijvers en G. de Vries (red.) (2006) Leren van de praktijk. Gebruik van lokale kennis en ervaring voor beleid, Amsterdam: Amsterdam University Press  
 • A. Hemerijck en E. Schrijvers (2005) ‘Den Haag, verlaat het zwartepieten-denken!’ in Christen Democratische Verkenningen, herfst 2005: 154-164 
 • E. Schrijvers (2005) ‘En toen was er nog maar een. Bewonersparticipatie in de Czaar Peterbuurt’, Tijdschrift voor de sociale sector 3, p. 12-17
 • E. Engelen en E. Schrijvers (2005) ‘Weg met de controle epidemie’, Tijdschrift voor de sociale sector 1-2, p. 22-7
 • H. Dijstelbloem, P. Meurs en E. Schrijvers (red.) (2004) Maatschappelijke dienstverlening. Een onderzoek naar vijf sectoren, Amsterdam: Amsterdam University Press 
 • E. Schrijvers (2004)  Lessen uit corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen.