dr. E.K. (Erik) Schrijvers
© Erik Schrijvers

dr. E.K. (Erik) Schrijvers

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Erik Schrijvers is senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de WRR.  

Schrijvers studeerde geschiedenis van de internationale betrekkingen en wijsbegeerte in Utrecht. Hij promoveerde op een proefschrift over de geschiedenis van vormen van buitenparlementaire vertegenwoordiging in Nederland. In 2016 en 2017 werkte hij voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alwaar hij verantwoordelijk was voor het onderzoek en de rapportage van de studiegroep Informatiesamenleving en Overheid (Maak Waar!). Zijn interesse gaat uit naar vraagstukken op het snijvlak van digitale technologie, cultuur en beleid. 

Projecten WRR

Erik Schrijvers draagt bij aan de volgende projecten van de WRR: 

Publicaties WRR

Als staflid van de WRR is Erik Schrijvers betrokken bij de volgende publicaties:

Overige publicaties

2021

2018

  • E. Schrijvers, ‘Cultural  Policy at a crossroads? How the Matthew effect, new sociocultural oppositions and digitalisation challenge Dutch national cultural policy’ in Q.R. van den Hoogen & E. van Meerkerk (eds.) Cultural policy in the polder, Amsterdam: Amsterdam University Press
  • E. Schrijvers, ‘Kunst en cultuur voor iedereen?’, Boekman, 115