Lerende overheid. Een pleidooi voor probleemgerichte politiek

Voor het vertrouwen van burgers in overheid en politiek is het van belang dat ambtenaren, ministers en politici gezamenlijk investeren in de oplossing van lastige maatschappelijke vraagstukken. Het leervermogen van de overheid staat onder druk en moet worden versterkt. Dat is de bevinding van de WRR in Lerende overheid. Een pleidooi voor probleemgerichte politiek (rapport nr. 75, 2006).

Vergroot afbeelding Cover R75 Lerende overheid 250x375
Beeld: © WRR

Inbreng van maatschappelijke actoren

Een lerende overheid onderkent dat zij afhankelijk is van de inbreng van tal van maatschappelijke actoren. Zij benut haar hoge ambtenaren als inhoudelijk adviseur van de politiek verantwoordelijken. Het parlement is niet alleen controleur, maar maakt ook werk van zijn rol als wetgever en vertegenwoordiger. De meerwaarde van politiek en overheid ligt in de onderlinge verbinding tussen de normatieve en de inhoudelijke inbreng van politici en ambtenaren.

Concrete voorstellen

In het rapport Lerende overheid doet de WRR concrete voorstellen om tot een nieuwe balans te komen tussen oordeelsvorming en besluitvorming. Een balans die recht doet aan de ingewikkelde problemen waarmee de Nederlandse samenleving wordt geconfronteerd.