Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen

Een brede en toekomstgerichte beleidsvisie op arbeidsmigratie bevordert de kans dat het vrije verkeer van werknemers ook op de langere termijn sociaal en economisch rendabel is. Het is daarnaast verstandig te investeren in bredere samenwerkingsrelaties met de landen van herkomst, zoals Roemenië en Bulgarije. Dat staat in de WRR-publicatie Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen (WRR-Policy Brief nr. 1, 2014).

Click here for the English version of Policy Brief no. 1: Making Romanian and Bulgarian Migration Work in The Netherlands.

Zorgen over arbeidsmigratie terecht

De zorgen over de Europese arbeidsmigratie zijn veelal terecht. Om met name de arbeidsmigratie aan de onderkant van de arbeidsmarkt in betere banen te leiden, moeten zowel de (nationale) overheid als werkgevers meer investeren in de sociaaleconomische integratie van Europese vestigingsmigranten. Hiernaast is aandacht nodig voor de onbedoelde neveneffecten van de flexibele arbeidsmarkt (zoals tijdelijke contracten, uitzendwerk en zzp-constructies) en voor oneerlijke concurrentie met de al aanwezige beroepsbevolking.

Kansen van arbeidsmigratie onbenut

Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt blijven kansen onbenut. Het is aan te raden om Europese studiemigranten en hoger opgeleide arbeidsmigranten aan ons land te binden. Dat kan door te investeren in de kennisinfrastructuur, door een warm ontvangstklimaat te scheppen en door loopbanen op niveau aan te bieden.