Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie (AI) ontwikkelt zich in een razend tempo. Computers nemen taken over of imiteren menselijke beslissingen. Dat biedt kansen, zoals een betere doorstroming op de weg met zelfrijdende auto’s, preventie van uitval in het onderwijs en identificatie van gezondheidsrisico’s. Maar AI levert ook vragen op. Zo kan de inzet ervan bijvoorbeeld leiden tot discriminatie, de keuzevrijheid van mensen beïnvloeden en beperken, en een negatieve invloed hebben op kwetsbare groepen.

In 2018 liet het kabinet weten behoefte te hebben aan een aanvullend onderzoek door de WRR naar de impact van AI op publieke waarden. Hoe willen we het graag geregeld hebben in onze samenleving? Bijvoorbeeld in de zorg, op het gebied van veiligheid of toegang tot de arbeidsmarkt? Kortom, wat vinden wij belangrijk als Nederland en willen we graag zo houden? Welke samenleving willen wij beschermen? De centrale vraag in het onderzoek is hoe de overheid de publieke waarden kan behartigen en bewaken bij de verdere introductie van AI in de samenleving?

Impact publieke waarden

Dit onderzoek richt zich op de impact die AI zal hebben op de Nederlandse samenleving, vooral op de langere termijn. AI is nu al in meer of mindere mate aanwezig in vrijwel alle sectoren. De komende jaren zal AI een steeds grotere rol gaan spelen en raken aan een groeiend aantal publieke waarden. Welke aanpassingen zijn daarvoor nodig, in de technologie zelf, het gebruik en de kaders? elke uitdagingen spelen er? Hoe kan de overheid daarop anticiperen door het ontwikkelen van beleid en regelgeving? En hoe verhoudt Nederland zich daarbij tot andere landen, die eveneens inzetten op AI?

De WRR neemt in project definities van AI onder de loep en gaat na wat AI wel en niet kan en wat we in de nabije toekomst van AI kunnen verwachten. Een belangrijke focus van het project ligt daarnaast op factoren die van invloed zijn op de plek die AI in de samenleving kan krijgen. Daar kunnen we namelijk mede sturing aan geven. De WRR verbreed in dit project dus de blik van de technologie zelf naar het type vragen dat speelt bij de omgang ermee. Aan de orde komen onder meer de verhouding tussen mens en machine, de rol van belangenorganisaties, de relatie tussen wetgeving en technologische verandering en de internationale context.

Tijdlijn

In onderstaande tijdlijn zijn de activiteiten van de projectgroep te zien tijdens de verschillende fases van het traject (van verkenning tot evaluatie).

Eerdere WRR-publicaties rondom dit onderwerp