De publieke kern van het internet. Naar een buitenlands internetbeleid

Het internet dient een speerpunt te zijn van het Nederlandse buitenlands beleid. Dit is nodig om de publieke kern van het internet te vrijwaren van oneigenlijke interventies. In zijn rapport De publieke kern van het internet. Naar een buitenlands internetbeleid (rapport nr. 94, 2015) werkt de WRR drie prioriteiten uit voor een diplomatieke agenda.

Click here for the English version of WRR-report no. 94: The public core of the Internet. An international agenda for Internet governance.

Vergroot afbeelding Cover R94 De publieke kern van het internet 250x375
Beeld: © WRR

De publieke kern van het internet

Delen van het internet hebben kenmerken van een mondiaal publiek goed. Het internet als publiek goed functioneert alleen als de kernwaarden universaliteit, interoperabiliteit en toegankelijkheid zijn gegarandeerd en als de kerndoelen van informatieveiligheid (vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid) worden ondersteund. Er moeten manieren worden gevonden om de algemene werkzaamheid van deze publieke kern te blijven garanderen.

Een buitenlands internetbeleid

Het overkoepelende belang van internetveiligheid veronderstelt een diplomatieke benadering waarin het internet tot een speerpunt wordt verheven. Dit brengt de WRR tot drie prioriteiten voor een diplomatieke agenda: 1) het vastleggen van een internationale norm waarin de centrale protocollen van het internet worden aangemerkt als een neutrale zone; 2) het onderscheiden en afbakenen van verschillende vormen van veiligheid; 3) het verbreden van het diplomatieke werkveld.