Staat zonder land: een verkenning van bestuurlijke gevolgen van informatie- en communicatietechnologie

De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie hebben onvermijdelijk gevolgen voor het vermogen van de nationale staat om effectief op te treden. Alleen wanneer de overheid dit voldoende onderkent, kan zij inspelen op de fundamentele veranderingen die haar te wachten staan. Dat staat in het WRR-rapport Staat zonder land: een verkenning van bestuurlijke gevolgen van informatie- en communicatietechnologie (rapport nr. 54, 1998)

Click here for the English summary of the 54th WRR-report: Governments Losing Grounds. An exploration of administrative consequences of information and communication technology.

Vergroot afbeelding Cover R54 Staat zonder land 250x375
Beeld: © WRR

Nationale staten moeten functioneren aanpakken

In dit rapport verkent de WRR de veranderingen in de samenleving als gevolg van de informatie- en communicatietechnologie en de nieuwe vragen waarvoor de overheid zich hierdoor gesteld ziet. De technologie geeft overheden enerzijds meer beleidsmogelijkheden, anderzijds zal de doeltreffendheid van bepaalde beleidsinstrumenten verder afnemen.

Open benadering

In dit verkennende en signalerende rapport bepleit de WRR, mede gezien de vele onzekerheden, een ‘open benadering’ als het gaat om de gevolgen van ICT binnen de samenleving. Alleen wanneer goed wordt onderscheiden wat de nationale staat nog kan en wat hij moet doen, kan hij effectief inspelen op de fundamentele veranderingen die hem te wachten staan.