Internationale conferentie AI in het militaire domein

Op 15 en 16 februari organiseerde Nederland samen met Zuid-Korea de eerste internationale conferentie over AI in het militaire domein. De conferentie werd bezocht door meer dan 80 ministers en was mede geïnspireerd door het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie. Namens de WRR nam wetenschappelijk medewerker Haroon Sheikh deel aan een panel van de Atlantische Commissie, een plenaire talkshow en een panel van Deloitte.

Meer over de conferentie

Over Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie

AI is een systeemtechnologie, te vergelijken met elektriciteit en de verbrandingsmotor. Een systeemtechnologie heeft een grote impact op de samenleving, die vooraf niet kan worden overzien. Om een systeemtechnologie als AI in te bedden is een integrale aanpak vereist, met intensieve betrokkenheid van de overheid. De WRR onderscheidt daarbij vijf opgaven: demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering.