iOverheid

De overheid moet meer beseffen dat ze een iOverheid is. Dit besef is van belang om de uitdagingen van de verdergaande digitalisering het hoofd te bieden en de innovatiemogelijkheden door digitalisering te benutten. In het rapport iOverheid (rapport nr. 86, 2011) doet de WRR een aantal aanbevelingen om het besef een iOverheid te zijn te verankeren in het beleid.

Click here for the English version of WRR report no. 86: iGovernment.

Vergroot afbeelding Cover R86 I-Overheid 250x375
Beeld: © WRR

Niet techniek maar informatiestromen

De iOverheid denkt niet langer in termen van techniek als het gaat om haar verantwoordelijkheid op ICT-gebied. Het gaat vooral om de vele informatiestromen die de ICT mogelijk heeft gemaakt, en om de maatschappelijke en beleidsmatige gevolgen daarvan. Een bewuste iOverheid investeert in procedures om transparantie en accountability te ver­beteren.

iOverheid vergt nieuwe instituties

Om de noodzakelijke paradigmawisseling van eOverheid naar iOverheid in goede banen te leiden pleit de WRR onder andere voor de instelling van een iPlatform, om de transparantie en accountability van de iOverheid voor de burger te vergroten. Een iAutoriteit moet verant­woordelijk worden voor de afhandeling van problemen van de burgers met de iOverheid. Een permanente commissie voor de iOverheid adviseert over haar verdere ontwikkeling.