Printplaat

Beleid, informatie en technologie

Steeds vaker gebruikt de overheid (nieuwe) technologieën voor dienstverlening, de aanpak van maatschappelijke problemen en de uitvoering van beleid. Zo spelen technische middelen niet alleen een steeds grotere rol bij de aanpak van opsporing, handhaving en terrorismebestrijding, maar ook in het jeugdbeleid en de gezondheidszorg. Ook op het internationale vlak wordt de inzet van nieuwe technologieën en technieken steeds belangrijker (denk aan biometrische databanken in migratiebeleid en internationale gegevensuitwisseling).

Publicaties

Het rapport iOverheid en de verkenning De staat van informatie zijn op 15 maart 2011 aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

iOverheid (WRR-rapport 86)

De WRR pleit in zijn rapport aan de regering voor een betere verankering bij de overheid van het besef dat in de dagelijkse praktijk van beleid en uitvoering een informatie-Overheid (iOverheid) is ontstaan. Hij reikt hiertoe aanbevelingen aan.

De staat van informatie (WRR-verkenning 25)

De publieke sector heeft de afgelopen jaren de vruchten geplukt van het fenomeen digitalisering. Nu digitale toepassingen ook bij de overheid een vaste plaats hebben veroverd in het beleid, tekenen zich de fundamentele veranderingen en consequenties af voor burger, samenleving en overheidsinstituties. Daarover gaat deze WRR-verkenning.

Het onderzoek

Het inzetten van technologie geeft dus nieuwe kansen maar kan ook leiden tot kwetsbaarheden en afhankelijkheden. Zowel over de risico’s als over de kansen is nog veel onduidelijk. Hierdoor lijkt de overheid niet altijd in staat zorgvuldige en duurzame antwoorden te vinden.

Vanuit dit vertrekpunt heeft de WRR onderzoek gedaan naar:

  • De invloed van technologie en grote hoeveelheden digitaal opgeslagen informatie op wettelijke kaders, besluitvormingsprocessen, (inter)nationale posities, interactie tussen private en publieke sector en verantwoordelijkheden;
  • de consequenties voor belangen zoals de beveiliging van systemen, autonomie van burgers, maatschappelijke afhankelijkheid van technologie en privacy. Het gaat er daarbij vooral om de feitelijke aandacht voor deze belangen, hoe en waarom ze veranderen en wat de rol van nationaal beleid en nationale politiek daarbij is;
  • de randvoorwaarden voor het openbaar bestuur: organisatorisch en institutioneel, voor een zorgvuldige en toekomstbestendige benutting van de kansen van technologie en digitale informatie.