Projectgroep Beleid, informatie en technologie

Voorzitter

De voorzitter van de projectwerkgroep is prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins

Projectcoƶrdinator

De projectcoƶrdinator van de projectgroep is prof.dr. D.W.J. (Dennis) Broeders

Projectgroepleden

De projectgroepleden zijn:

  • mr. H.M. (Henk) Griffioen
  • drs. A.G. (Anne-Greet) Keizer
  • C. (Colette) Cuijpers
  • E. (Esther) Keymolen
  • M. (Mark) van Loon
  • T. (Tamara) Snijders
  • A. (Astrid) Souren