Prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins
© WRR

Prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins

Functie
Voorzitter

Corien Prins (1961) is per 1 april 2017 benoemd tot voorzitter van de WRR. Als hoogleraar Recht en Informatisering  is zij verbonden aan de Tilburg Law School van de Tilburg University. Tot 2008 was zij voorzitter van het Tilburg Institute of Law, Technology, and Society (TILT) en sinds 2009 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Prins is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de selectieadviescommissie parket Hoge Raad.

Prins studeerde Slavische Taal- en Letterkunde (1980-1984) aan de Rijksuniversiteit Leiden (kandidaatsexamen) en Rechtsgeleerdheid (1983-1986) aan dezelfde universiteit (doctoraalexamen). In 1991 promoveerde zij bij prof.mr. H. Franken (en co-promotor prof. dr. S. Levitsky, Columbia University, New York), op het proefschrift Computer program protection in the USSR: a new era for socialist copyright law.

Van 2008 tot 2013 was Corien raadslid van de WRR en betrokken bij het project Beleid, informatie en technologie; wat resulteerde in het rapport iOverheid (rapport 86, 2011) en het project Rechtspraak en transparantie wat in januari 2013 resulteerde in de verkenning Speelruimte voor transparantere rechtspraak (2013).

Nevenfuncties/maatschappelijke functies

  • Hoogleraar Recht en Informatisering, TILT, Universiteit Tilburg
  • Lid hoofdredactie Nederlands Juristenblad
  • Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW
  • Lid Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)
  • Lid selectieadviescommissie parket Hoge Raad
  • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  • Member Advisory Board, International Data Privacy Law, Oxford University Press
  • Member Editorial Board Computer Law & Security Report, Elsevier
  • Member Editorial Board Information and Communications Technology Law, Carfax Publishing, UK

WRR-publicaties

Corien heeft aan de volgende WRR-publicaties bijgedragen: