Raadsleden - Over de WRR

De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden. Zij worden door het kabinet benoemd voor een periode van vijf jaar. Alle raadsleden zijn werkzaam als hoogleraar. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de raad met een mix van wetenschappelijke disciplines. Besluiten van de raad worden gemeenschappelijk genomen.

Voorzitter: 

Raadsleden:

Adviserend raadslid:

Secretaris:

10 personen

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Sorteren op: