prof. dr. P. (Paul) 't Hart
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

prof. dr. P. (Paul) 't Hart

Functie
Raadslid, Hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht

Paul 't Hart (1963) is per 1 januari 2023 benoemd tot lid van de raad. Hij is daarnaast sinds 2002 hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Zijn belangrijkste onderzoeksthema's zijn: openbare orde en veiligheid, crises en crisismanagement, publiek leiderschap, politieke psychologie, politiek-ambtelijke verhoudingen, succes en falen van publieke beleidsvorming, organisaties en samenwerkingsverbanden, en Australische politiek en bestuur. 

't Hart werkte na zijn afstuderen als politicoloog  politicoloogdoor als wetenschappelijk assistent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1986-1987). Hij ging tijdens zijn promotietraject over naar de Universiteit van Leiden, waar hij in 1990 promoveerde op een proefschrift over groepsdenken in het openbaar bestuur. Hij bleef vervolgens tot 2002 in Leiden als KNAW postdoc, universitair docent en hoogleraar Bestuurskunde. Vanaf 2002 trad hij parttime in dienst bij de Universiteit Utrecht en was hij daarnaast co-decaan aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (2002-2005, en 2010-2022) en hoogleraar publiek management aan de Defence University van Zweden (2002-2005). Vanaf 2006 tot 2011 woonde hij in Canberra en was hij hoogleraar politicologie aan de Australian National University en kerndocent aan de Australia New Zealand School of Government.

't Hart was in 1987 mede-oprichter van het Crisis Onderzoek Team en was als lid daarvan betrokken bij tal van evaluaties, trainingen en adviestrajecten op het gebied van openbare orde, veiligheid, politie en justitie, onder meer rond de kraakconflicten in Amsterdam, de ramp in het Heizelstadion in Brussel en de Bijlmerramp. Hij was begin jaren negentig een periode gedetacheerd bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst en was sindsdien als adviseur of als onafhankelijk rapporteur betrokken bij grote veranderprocessen in het Openbaar Ministerie en meest recent bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van datzelfde ministerie, en de Inspectie Justitie en Veiligheid. 

Hij heeft gedurende vier decennia leertrajecten, lezingen en trainingen verzorgd voor duizenden (top)ambtenaren en bestuurders in allerlei sectoren en bestuurslagen, met name in Nederland, Zweden en Australië.  Tijdens de Coronacrisis faciliteerde hij reflectiesessie bij tal van bestuurscolleges en topambtelijke managementteams in binnen- en buitenland, en evalueerde hij de Coronarespons van de gemeente Utrecht. Hij was daarnaast onder meer kernredacteur van het tijdschrift Political Psychology (2011-2014), voorzitter van de Verenigng voor Bestuurskunde (2012-2016) en is sinds 2014 lid van de KNAW. Een overzicht van zijn publicaties van de afgelopen twintig jaar is hier te vinden: https://www.uu.nl/medewerkers/PtHart1/Publicaties.

Interview- of spreekverzoek?

Wilt u  prof. Paul 't Hart uitnodigen voor een interview of als spreker? Mail dan uw verzoek met bijbehorende informatie naar secretariaat@wrr.nl.

Neven/maatschappelijke functies

Bezoldigd:

  • Gastdocent, Australia New Zealand School of Government (2007-nu, ad-hoc)
  • Lid Raad van Advies, DG Douane (2021-nu, op declaratiebasis vanuit UU)

Onbezoldigd:

  • Board Member, Centre for Public Impact Europe, and CPI Australia (https://www.centreforpublicimpact.org/) (2020-nu)
  • Lid van het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving  (2023)
  • Member International Scientific Advisory Board for the GOVTRUST research program, University of Antwerp, Belgium (2020-2025)
  • Redacteur boekenreeks Successful Public Governance (Edward Elgar Publisher, 2018-nu)
  • Voorzitter Programmacommissie, nationaal onderzoekprogramma What Works in Policing, Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (2020-2024)